Áng Thờ Triện Sen Quy Nhơn | Cam kết chất lượng

Áng thờ Triện Sen

  • Áng thờ : Cao 127 x dài 127 x rộng 68cm
  • Bàn cúng cơm : Cao 68 x dài 68 x rộng 60cm
  • Gỗ Cà Te / Lim / Căm xe/ Mít / Tràm Bông vàng.
  • Chất lượng hoàn thiện thẩm mỹ cao
  • Bảo hành 24th / Bảo trì trọn đời.
Danh mục: