Tượng Di Lặc kéo bao tiền bán tại Quy Nhơn, Bình Định

Tượng Di lặc kéo bao tiền

450.000

  • Kích thước ngang 20x9x5cm
  • Gỗ Bách Xanh, có hương thơm
  • Gia công sắc nét
  • Mặt cụ tươi